อัตราค่าเข้าชม

อัตราค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 100 บาท

เด็ก 50 บาท

(เด็กความสูงไม่เกิน 140 ซ.ม.)

หากเข้าเป็นหมู่คณะ (มากกว่า 30 คน) โทรแจ้งล่วงหน้า มีส่วนลดพิเศษ
(กอล์ฟ 086-899-9208)


บัตร Muss Pass

ราคา 199 บาท เที่ยวชมได้ 40 พิพิธภัณฑ์ มีจำกัด อายุโครงการ 1 ปี นับจากวันแรกที่ใช้ หมดเขตโครงการ 30 กันยายน 2560